Showing 17–18 of 18 results

Waxing

$40.00 - $80.00
  • Bikini Wax $40 value
  • Brazilian Bikini Wax $60 value
  • Full Leg Wax $80 value
  • 1/2 Leg Wax $40 value
  • Back Wax $50 value
  • Brow Wax $20 value